2014. január 20., hétfő

"Jézus pedig magához szólítván őket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, a kik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok. De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok." (Mk. 10,42-43)

     Különös, hogy éppen az egyház révén került a tudatunkba a "hierarchia" kifejezés, ami eredetileg "szent uralmat", a papok egymás alá-fölé rendelését jelentette. Ma pedig már a mindenhol jelen lévő, megkérdőjelezhetetlen uralmi viszonyt jelenti, ahol az egyénnek komoly küzdelem árán lehet a rendszer lépcsőin felfele lépni. Ez pedig egyértelműen a pogányok világa, hiszen a keresztyének számára Jézus egyetlen "hatalmi" rendszert enged: a szolgálatét. Sajnos egyik keresztyén felekezetnél sem jellemző, hogy a nagyságot a szolgálat mértékével hirdetné. Van mit lebontani kétezer év megkövesedett rendszeréből. De mielőtt bárki csákányért nyúl, nézzünk a szivünkbe: mi hogy akarunk naggyá lenni? A választ elméletileg tudjuk, már csak gyakorolnunk kell. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése