2016. március 10., csütörtök

József így szólt Potifár feleségéhez, aki el akarta csábítani: "Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?" (1Móz. 39,9c)

A mértéktartó, tiszta erkölcs a hit-teljes élet erénye. Kétségtelen, hogy Isten lelkének tisztán látása okozza ezt és nevezhetjük lelkiismeretnek, avagy hűségnek Istenhez, de nevezhetjük ugyanakkor tiszta életnek és becsületességnek is, hiszen az. A régmúlt józsefi példája mutatja azt, hogy az erkölcsösség erénye megélhető tiszta magatartás, olyan amely jellemformáló és hitet építő. 
Érezhető az, hogy szükségszerűen kell ez a tartás a lazuló, erkölcstelen társadalmi támadások össztüzében a keresztyén emberek normatívái közé, hiszen a kísértés nagy, az ellenállás viszont a társadalmi leépülés következtében csökken. A keresztyén embernek tudnia kell, hogy az erkölcstelenség: gonoszság és vétek az Isten ellen. Ezért a tiszta erkölcs böjtje számára egy életre kötelező életforma. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése