2016. május 3., kedd

Jézus mondta: "Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumokban!" (Mk. 1,15)

Micsoda program! Lassan kétezer éve hangzott el az Üdvözítő ajkairól és azóta is örök aktualitással, megfelelő tömörséggel ugyanazt a lényeget hangsúlyozza, amit ma is meg kell hallania az Isten országa polgárainak. Hiszen míg a világ világ, és abban az ember pedig változik - sajnos legtöbb esetben nem pozitív előnyére történve - addig az evangélium Ura viszont változatlan és általa pedig a meghirdetett kegyelmi idő és mennyei polgárjog úgyszintén. Van tehát állandó a világban és az pedig az örök változhatatlan, romolhatatlanság Istene, akinek lelkeket, életeket megragadó örömhíre mind a mai napig  megújító változást követel az emberi megromlott életektől! Megtérni és hinni az evangéliumokban!  Szükséges és ez kétségtelen! Erre kell kihegyezni a jelenünket és a holnapjainkat! Ez a feladat. Adjon hozzá Istenünk számunkra az Ő Szentlelke által erőt és segedelmet! Ámen.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése