2016. július 19., kedd

"János ezt mondta: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űzött ki ördögöket, és igyekeztünk megakadályozni ebben, mert nem követ minket. Jézus azonban ezt mondta: Ne akadályozzátok őt! Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van." (Mk. 9,38-39a.40)

     Épp tegnap olvastam egy hitvédelmi iratot, amiben a szerző igen keményen támadott minden más keresztyén felekezetet, miközben a sajátját ugyanolyan hévvel védte. Az volt a benyomásom, hogy mindenfajta közeledés lehetetlen a keresztyénségen belül, hiszen az elmúlt évszázadokban annyi sérelem halmozódott fel, annyi kérdés maradt megválaszolatlanul, hogy a legjobb szándék sem tudja ezeket elsimítani. Ugyanez a helyzet ember és ember között is. Családon belül és a gyülekezetekben is sokféle ellentét, feszültség, sérelem szabdalja szét az egységet. Látszólag és emberi indulattal lehetetlen ezeket félretenni, feloldani. Ám ekkor megszólal Jézus: "aki nincs ellenünk, mellettünk van..." Imádkozzunk, hogy egymás mellett, ha külön utakon is, de Jézusért éljünk. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése