2017. november 16., csütörtök

"Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez." (Ézs. 50,3)

A napkeleti bölcsek, avagy a három királyok legendája a karácsonyi üdvtörténet részévé vált. Mindmáig bearanyozza felnőttek és gyermeknek szívét az a gondolat, amely szerint a csillag vezette, módos idegenek hosszú útjaikon, majd Jeruzsálemen keresztül, Heródes intrikája ellenére a betlehemi jászol égi gyermekéhez érkeztek. Aranyat, tömjént és mírhát hoztak ajándékba a kisdednek és földi szüleinek. Csodálatos ez a hódolat és ez a bölcs engedelmesség, amely példa értékű mindmáig.
Isten világossága azóta is szívek mécsesében világlik, népek csatlakoztak ehhez az égi lelki fényhez és királyok hódoltak a legtisztább mennyei kincs csodájához. Az üdvösség fénye azóta is világlik, hogy bárki oda találjon forrásához: Jézus Krisztushoz. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése