2017. december 16., szombat

"Jézus odahívta őket és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok." (Mk.10,42-43)

Az emberek közötti rangsor világi gyakorlata zsarnoksághoz és hatalmi visszaéléshez vezet. Jézus Krisztus tanítása szerint viszont a helyes rangsor a mennyei rangsor, amelynek mércéje a szolgálat. Ő ebben tökéletes példát mutatott számunkra, ugyanis egész élete szolgálat volt és a világi szemlélet szerint pedig a szegényeknek kijáró szenvedés lett a jutalma. Isten mércéje tehát teljesen más, mint a világi teljesitménymérők bármelyke. Jézus Krisztus az alázat, a szerénység és a szolgáló szeretet leckéjét tanítja még ma is, ebben a világban, amely egyre inkább felismeri az Ő igazságait és jóságát. Mi Őt és az Ő tanítását kövessük, mert ő az út, az igazság és az élet számunkra. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése