2018. február 9., péntek

"Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden!" (Zsolt 3,9)

Minden pillanat az ember életében Isten kegyelmének köszönhető. Ezt egy vallásos, pontosabban keresztyén ember tudja. Számára ezért nem disszonáns gondolat az, hogy életének Istenét dicsőíteni és magasztalni lelket emelő érzés. Azonban sok vallástalan és még több nem keresztyén ember jelent meg a keresztyének kultúrkörnyezetében valamint életterében, olyanok akik szándékosan nem ismerik és nem tisztelik ezt a vallásos létformát és éppen ezért intoleráns szándékossággal veszik semmibe ezt. 
Nekünk keresztyéneknek ezért létünkért való küzdelmünk nemes pillanataiban erőt jelent és kitartásra sarkal a mai biztatás. Szükségünk is van ezért erre és hálásak lehetünk Urunknak, hogy pontosan tudja azt, minek kell ott lennie nap mint nap lelkünkben. Ez által is legyen rajtunk az Ő áldása. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése