2018. április 25., szerda

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott." (Róm.8,28)

     Éppen egy előadást hallgatok az ökumenéről, mint olyan emberi kezdeményezésről, amely célul tűzte ki a földkerekség keresztyéneinek egységét. Elhangzott az előadásban, hogy ez az egység már megvalósult, hiszen a látható, szétszakadozott egyházban mindenhol ott vannak Isten elhívott gyermekei, akik őt szeretik. Földi szemmel nézve érthetetlen, hogy egymástól nagyon különböző felfogású, nagyon különböző rítust gyakorló emberek ugyanúgy szerethetik Istent. Márpedig egyfelől meg kell vallanunk, hogy a mi istenszeretetünket bűneink gyengítik, másfelől pedig mások szeretetét nem tudja a nekünk idegen, vagy akár hamisnak látszó egyházi tanítás sem megtörni. Krisztus tanítványai számára ma is a legfőbb parancsolat a szeretet parancsa. Ezt követve munkálkodik rajtunk keresztül Isten a világban. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése