2018. május 19., szombat

"Jézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük." (Lk. 9,11b) 

A Jézussal való együttlét nem kiváltság, de van következménye. Azok élték át mindazt, amit a mai üzenet megjelenít, akik követték őt Bethsaida pusztájába. Akik keresik a Jézus társaságát, azokat ő örömmel fogadja. Számára minden emberben ott van a lehetőség, hogy Isten országának polgára legyen. Ezért az első, amit fontosnak tart az Úr, hogy erről az országról beszéljen nekik. Jézus példája örök útmutatás az ő Anyaszentegyháza számára, hogy mi a legfontosabb feladata. De nem maradnak segítség nélkül földi életük szükségeit tekintve sem, hisz meggyógyította azokat, akiknek szükségük volt a gyógyulásra. Erre számíthatnak ma is azok, akik keresik a Jézussal való közösséget. A jelen gondviselése és az örök élet ígérete a Jézussal való együttlét következménye. Köszönjük meg ezt a mi Urunknak ma is. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése