2018. augusztus 20., hétfő

"Minden nap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret , örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben". (ApCsel.2,46).

Mai igénk elején már olvasható a keresztyén élet kulcsának is nevezhető gondolat: "minden nap." Sokszori diagnózisa a mai keresztyén életvitelnek az, hogy rendszertelen vallásossággá válik az, ha hetente avagy havonta egyszer jár, vagy jut el az ember templomba, gyülekezeti közösségbe. Arról már nem is beszélve, hogy igeolvasás vagy rendszeres imádság pedig úgyszintén hasonló rendszerrel van csupán jelen az életében. Ezen a rendszertelenségen kell elsősorban egyen-egyenként változtatni, hogy az ige nap, mint nap jelen lehessen abban az egyéni életben, és aztán pedig meg kell találni azt a közösségi lehetőséget amely így alakítja ki szolgálati rendjét. Törekedni kell az igével való élet bármely lehetőségének megélésére, hiszen áldása elvitahatatlan az ember életén. Ámen.