2018. október 19., péntek

"Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé." (1Móz. 6,9)

Ennél jobb és nagyszerűbb erkölcsi bizonyítvány nem is kell egyházi szolgálatra. Ám azért áll előttünk Nóé jellemzése a Szentírásban, hogy legyen számunkra emberi példakép arról, hogy létezett olyan ember, aki valóban feddhetetlen, igaz és bűngyűlölő volt, és ő bizony Istennel járt. Az Istennel járni kifejezés azt jelenti, hogy hűségesen, hozzá tartozva a legnagyobb tisztességben és alázatban követni őt, bármely kétely nélkül. És nem kerülheti el figyelmünket az a jelzés sem, hogy Nóét a saját nemzedékéből emeli ki a szentíró jellemzése. Ez azt jelenti, hogy képes volt saját nemzedékében mások számára erkölcsi példaképpé válni az Istenhez tartozás vonatkozásában. Jó ezt olvasni, de még jobb példaként megszívlelni. Segítsen minket Isten abban, hogy mi, életvitelünkben, törekedjünk a példás és feddhetetlen életre. Ámen.