2019. február 21., csütörtök

"A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg!" (Zsolt 19,13) 

Valóban naggyá lett az ember. A látható világ titkait egyre jobban felfedezte, megismerte és saját szolgálatába állította. Hatalmas távcsövekkel pásztázza a világűrt és profi mikroszkópokkal hatol a sejtek, az atomok legmélyére. Elnevezi a felfedezett csillagokat, nanotechnológiát alkalmaz, klónoz. Elvitathatatlan eredmények. Az emberi élet láthatatlan szférájába azonban még mindig nem lát bele. Az ember lelkének megismerése még gyerekcipőben jár. Az, Isten felségterülete! Lelkünk, belső világunk csak előle nincs elrejtve. Krisztus előtt nyitott könyv az életünk és nem csak lelkünket terhelő gondjainkat látja, hanem titkos, rejtegetett bűneinket is. Magunkkal teszünk jót, ha ezt belátva bocsánatért folyamodunk az Úrhoz, aki azt ígérte nekünk: "Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." (Jn 6,37) Ámen.