2020. augusztus 8., szombat

Pál írja: "Imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól." (2Thessz 3,1–3)

A világjárvány bejelentése és az állami rendelkezések bevezetése után, sokszor elcsodálkoztunk azon, hogy az emberek legnagyobb része, milyen fegyelmezetten és engedelmesen betartotta a szabályokat, annak érdekében, hogy ne terjedjen a fertőzés. Sok mindenről lemondtak ennek érdekében. Pál korában, a feltámadás hitének terjedéséért, az emberek elég nagy része hasonlóan engedelmesen és fegyelmezetten betartotta a krisztusi rendelkezéseket és sok mindenről lemondtak Isten parancsolatait komolyan véve. Így tudott elterjedni a feltámadás és örök élet hite. Imádkoztak azért, hogy az apostolok, minden gonosz emberi cselekedetek ellenére, elvégezhessék az igehirdetés szolgálatát. Az Ige pedig, nem tökéletes, de hitben erős gyülekezeteket hozott létre. Ma imádkozzunk azért, hogy egyre többen tudjunk, tudjanak fegyelmezetten és engedelmesen tenni azért, hogy a feltámadás hite megmaradjon és terjedjen. Az Úr biztatása mienk is, hogy ebben a szolgálatban a hűséges Úr erőt ad és megőriz a gonosztól. Ámen.